program  galerie  jaZZ i okolice  edukacja  LOT  Opcje   o nas   sklep 
 Silesian Art School  future artist  spotkania  wykłady  Ośrodek Edukacji Kulturowej  MSK  Teatr i Taniec 
 zajęcia stałe i warsztaty  wyk?ady i spotkania  inicjatywy kulturalne 
archiwumO?RODEK EDUKACJI KULTUROWEJ

Jest ośrodkiem holistycznym, wykorzystującym pogranicza kultury, psychologii, sztuki i nauki. Głównym celem Ośrodka Edukacji Kulturowej jest podejmowanie działań inspirujących do samorozwoju w wymiarze wewnętrznym, ekologicznym i psychologicznym.

Działalność ośrodka obejmuje różne nurty i tendencje we współczesnej kulturze, z których najważniejsze to:

– nowe kierunki filozoficzne, poszukujące harmonii życia ludzkiego z naturą (filozofia holistyczna)

– nowe kierunki w sztuce, muzyce, inspirowane medytacją, kreacją oraz arteterapią

– asymilowanie niektórych elementów innych kultur, np. Dalekiego Wschodu

– poszukiwanie nowych metod relaksacji i zachowania zdrowia

– nowe osiągnięcia psychologii, w tym psychologii kulturowej, analitycznej, transpersonalnej czy psychologii twórczości

Ośrodek zorganizował wiele form stałej pracy kulturalno-oświatowej, warsztatów, sesji popularnonaukowych, koncertów i wystaw alternatywnych oraz imprez interdyscyplinarnych. Z propozycji Ośrodka korzysta przeciętnie około 10 tysięcy osób rocznie.


Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
OŚRODEK EDUKACJI KULTUROWEJ
pl. Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice

KONTAKT: JÓZEF BLACHA
tel. (32) 602 03 22, (32) 609 03 02
email:jozef.blacha@ck.art.pl


copyright GCK 2005, koncepcja i kod -.mik.thesign.!., tresć i kolor - promocja GCK


newsletter